Verleende hulp aan bevriende organisaties


Stichting Anti Dierenleed verleent ook steun aan bevriende organisaties, zo ook aan stichting Comité Dierennoodhulp. Comité Dierennoodhulp is een ANBI stichting die actie voert om dieren in nood of die in nood dreigen te komen te helpen.

Door middel van daadwerkelijke hulpverlening, acties, publiciteit en het ageren richting politiek wil het mistoestanden met dieren aan de kaak stellen die andere dierenorganisaties vaak laten liggen. Zoals bijvoorbeeld het ageren tegen het misbruiken van dieren voor vermaak, tradities en kunst, dierenleed op kinderboerderijen, het onterecht doden van dieren die overlast bezorgen, hulp aan inbeslaggenomen honden en het redden van legkippen uit de industrie. Comité Dierennoodhulp wil daarbij werken aan een mentaliteitsverandering bij mensen ten opzichte van dieren. Het Comité vindt dat dieren net als mensen recht op een eigen leven hebben in zo natuurlijk mogelijke omstandigheden en met respect behandeld horen te worden. Comité Dierennoodhulp werkt uitsluitend met vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor een beter leven voor alle dieren.

Steun ontvangen van andere organisaties

In het jaar 2018 ontvingen we o.a. steun van Stichting Anti Dierenleed voor Red een Legkip en ontvingen we steun voor Comité Dierennoodhulp van stichting Dierenlot en stichting Rechten voor al wat leeft. Daarnaast ontvingen we de onmisbare steun van particulieren.