ACDA in Caceres


Juni 2020 – Stichting Anti Dierenleed (www.stichtingantidierenleed.nl) heeft weer met ons samengewerkt om ons te helpen met een kerstdonatie van € 500. We waarderen uw donatie. Omdat we op dit ogenblik vreselijk veel katten moeten steriliseren/castreren, gaat deze donatie daar aan op. Heel hartelijk dank voor jullie royale donatie!!!

We richten ons op kattenkolonies in Cáceres en het zal zeer nuttig zijn voor veterinaire behandelingen, straatkatten en honden die we kunnen redden.

Hartelijk dank!


Stichting Anti Dierenleed (www.stichtingantidierenleed.nl) ha trabajado nuevamente con nosotros para ayudarnos con una donación navideña de 500 €. Agradecemos su donación. Debido a que actualmente tenemos que esterilizar / castrar a muchos gatos, esta donación se destina a eso. ¡Muchas gracias por su generosa donación!

Nos centramos en las colonias de gatos en Cáceres y será muy útil para tratamientos veterinarios, gatos callejeros y perros que podamos salvar.

¡Gracias!

Website van ACDA