Doelstelling

Stichting Anti Dierenleed heeft de doelstelling tot het lenigen van dierenleed in de ruimste zin van het woord. Dit doet zij door het beschikbaar stellen van fondsen en roerende- en onroerende zaken. De stichting ‘leeft’ op giften en donaties van vrijwilligers.

Ons doel is te opereren op drie vlakken, namelijk het macro, meso en micro niveau. Onderstaand staan deze doelstellingen uitgebreider omschreven.

Macroniveau

Bij de benadering op macroniveau kan gedacht worden aan invloed via de politiek, de media, educatie en wetenschappelijk onderzoek. Het doel is daarbij gericht op invloed op de politieke-, sociale-, culturele- en religieuze denkbeelden c.q. mindsets.

Mesoniveau

Op dit niveau kunnen organisaties die werken aan een structurele verbetering van het welzijn van dieren worden ondersteund.
Te denken valt aan dienstverlening aan dieren die door instanties als asiel-organisaties, dierenartsen en particulier georganiseerde initiatieven die een vergelijkbare doelstelling als de stichting hebben.

Naast die bijzondere competenties is altijd de non-profit benadering en een kwalitatief gehalte een voorwaarde.

Microniveau

Directe hulp aan dieren of aan instellingen die deze directe hulp verschaffen. Bijvoorbeeld het zowel incidenteel als continu ter beschikking stellen van gelden, goederen en onroerende goederen ten behoeve van het lenigen van acute nood van dieren.

Wilt u meer of specifiekere informatie over onze werkwijze of wilt u wellicht een donatie doen of vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.