Beste wensen voor 2019


Alleereerst de beste wensen voor 2019, een jaar waarin we zoveel mogelijk dierenleed gaan voorkomen. Als afsluiter van 2018 heeft Stichting Anti Dierenleed verschillende projecten financieel ondersteund. Een van de projecten is het asiel van Caceres. Op de website van dit asiel spreken zij hun dank uit naar Stichting Anti Dierenleed.

 

Irene y su fundación, Stichting Anti Dierenleed (www.stichtingantidierenleed.nl) han vuelto a colaborar con nosotros ayudándonos con un donativo por Navidad

Tenemos que agradecerles su donativo, hay muchísimas asociaciones en España que necesitan ayuda, no tenemos derecho a subvenciones, y la ayuda recibida es imprescindible para seguir adelante

 


 

Irene en haar stichting, Stichting Anti Dierenleed hebben wederom met ons samengewerkt door ons te helpen met een gift voor Kerstmis.

We moeten hen bedanken voor hun donatie, er zijn veel verenigingen in Spanje die hulp nodig hebben. We hebben geen recht op subsidies en de ontvangen hulp is essentieel om vooruit te komen. 

Bedankt!