Beleidsplan

Het bestuur heeft unaniem de onderstaande voornemens in de vorm van een beleidsplan voor de eerste drie tot zeven jaren aangenomen. Nu de Stichting Anti Dierenleed, SAD, officieel is geformaliseerd kunnen we stappen ondernemen om tot verwezenlijking van de doelen, die in de statuten staan beschreven, te komen.

Recente ontwikkelingen zijn onder de noemer ‘aanvulling 2015’ opgenomen.

U kunt het volledige beleidsplan hier downloaden.