Activiteiten

De activiteiten van de Stichting Anti Dierenleed bestaan hoofdzakelijk uit het besteden van fondsen, vermogen en het ter beschikking stellen van middelen en accommodaties

  • voor de lange termijn worden de bovenstaande bestedingsvormen aangewend om structurele en brede condities te ontwikkelen. Te denken valt aan giften, diensten en het beschikbaar stellen van onroerende goederen aan medespelers in de dierenwelzijnssector.

 

  • Hulp aan landgenoten die een dier willen adopteren om Spaanse zwerfdieren (via Spaanse asiels of opvangcentra) naar Nederland te halen. Wij zorgen ook regelmatig voor vervoer van vliegveld Zaventem of Schiphol naar de diverse nieuwe baasjes.

 

  • Eyes on Animals is een kantoorruimte in Amsterdam aangeboden.  (Mw. W.J.I. Visser heeft  diverse ruimtes toegewezen om door Stichting Anti Dierenleed aan dierenwelzijnsorganisaties ter beschikking te stellen.) In juli 2015 heeft Eyes on Animals een ruimte op de Kloveniersburgwal 141 in gebruik genomen.

 

  • Accommodatie voor vergaderingen van internationale georiënteerde dierenwelzijnsorganisaties en voor verblijf van de deelnemers is door Amsterdam House BV beschikbaar gesteld. (Verschillende overlegvormen hebben de afgelopen jaren van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Dit beleid wordt de komende jaren voortgezet en multimediaal uitgebouwd. (aanvulling 2015)

 

  • Met GAIA is overleg gaande (2013/2015) met betrekking tot het beschikbaar stellen van het door hen ontwikkelde educatieprogramma. Het opleiden van Nederlandstalige gastdocenten en het vertalen en cultureel aanpassen van het Franstalige programma heeft onze aandacht. In 2013 en 2014 was er bij Nederlandstalige onderwijsinstellingen nog onvoldoende belangstelling voor. De toenemende bewustwording van de waarde van het leven van dieren, geeft ons hoop dit programma in het Nederlandstalige gebied in de toekomst te kunnen uitvoeren.
    (aanvulling 2015)

 

  • restaurant-logoDe plannen om Stichting Anti Dierenleed in de diervriendelijke omgeving een herkenbare plaats te veroveren, hebben geleid tot het beschikbaar stellen van een etablissement op de ’s Gravelandseveer 2, te Amsterdam. Deze ruimte is voor dit doel door mw. W.J.I. Visser aan Stichting Anti Dierenleed ter beschikking gesteld. Vegetarisch Restaurant Bete A Bon Dieu heeft daar haar intrek genomen.
    Inmiddels heeft dit restaurant toegezegd om 10% van de inkomsten ten goede laten komen aan  Stichting Anti Dierenleed.