Dieren Hebben Geen Stem. Spreek Voor Hen Die Dat Niet Kunnen!Bezint Eer Gij BegintDieren Zijn ‘Dingen’ Geworden

Dieren Hebben Geen Stem. Spreek Voor Hen Die Dat Niet Kunnen!

Dieren kunnen niet praten en vragen om een beter leven. U wel! U helpt de dieren, wij helpen u!

Lees meer

Bezint Eer Gij Begint

Puppies zijn natuurlijk hartstikke schattig wanneer zij klein zijn. Vaak worden zij wanneer ze eenmaal volwassen zijn aan hun lot overgelaten.

Lees meer

Dieren Zijn ‘Dingen’ Geworden

Het welzijn van de dieren in de vee-industrie is maar bijzaak. Dieren zijn ‘dingen’ geworden, voor een natuurlijk leven is geen ruimte. Na een zeer dier-onwaardig leven eindigen jaarlijks vele miljoenen dieren als kilo-knaller in de schappen.

Lees meer

Over Stichting Anti Dierenleed


De activiteiten van de Stichting Anti Dierenleed bestaan hoofdzakelijk uit het besteden van fondsen, vermogen en het ter beschikking stellen van middelen en accommodaties. Voor de lange termijn worden de bestedingsvormen aangewend om structurele en brede condities te ontwikkelen. Te denken valt aan giften, diensten en het beschikbaar stellen van onroerende goederen aan medespelers in de dierenwelzijnssector. Meer over de activiteiten van Stichting Anti Dierenleed leest u hier.

Doelstelling


Microniveau

Directe hulp aan dieren of aan instellingen die deze directe hulp verschaffen. Bijvoorbeeld het zowel incidenteel als continu ter beschikking stellen van gelden, goederen en onroerende goederen ten behoeve van het lenigen van acute nood van dieren.

Mesoniveau

Op dit niveau kunnen organisaties die werken aan een structurele verbetering van het welzijn van dieren worden ondersteund. Te denken valt aan dienstverlening aan dieren die door instanties als asiel-organisaties, dierenartsen en particulier georganiseerde initiatieven die een vergelijkbare doelstelling als de stichting hebben. Naast die bijzondere competenties is altijd de non-profit benadering en een kwalitatief gehalte een voorwaarde.

Macroniveau

Bij de benadering op macroniveau kan gedacht worden aan invloed via de politiek, de media, educatie en wetenschappelijk onderzoek. Het doel is daarbij gericht op invloed op de politieke-, sociale-, culturele- en religieuze denkbeelden c.q. mindsets.

Dankwoord


April 2021 – Irene en Tina hebben dit hondje helemaal belangeloos vanuit Brussel opgehaald en vervolgens naar Den Haag gebracht. Ace Charity is er echt heel blij mee! Dank je wel 🙂   Graag willen wij STICHTING ANTI DIERENLEED enorm bedanken voor het Thuis brengen van een van onze podencootjes die niet bij zijn baasje…

Ace Charity is enorm blijmet de hulp van Irene en Tina!

Jan 2021 – VANDAAG IS EEN DAG VAN DANK !!. WIJ WILLEN OOK DRIE SPECIALE VERMELDINGEN MAKEN AAN DE GROEP IRENE EN WIETSE, STG. ANTI DIERENLEED (NEDERLAND), VOOR ZIJN DONATIE ¡HOY ES UN DÍA DE AGRADECIMIENTOS!!. QUEREMOS HACER TRES MENCIONES ESPECIALES TAMBIÉN AL GRUPO DE IRENE Y WIETSE, STG. ANTI DIERENLEED (HOLANDA), POR SU DONACIÓN…

01-2021 GPAR

Juni 2020 – DANK VAN GPAR. ONZE HONDEN EN KATTEN ZULLEN VAN DEZE GENERALE DONATIE PROFITEREN. We hebben een genereus kerstgeschenk van € 500 gekregen van Stichting Anti Dierenleed en we hebben niet genoeg woorden om onze oprechte dank te betuigen . Het is niet voor het eerst dat deze Nederlandse Vereniging ons hulp heeft…

6-2020 GPAR

Juni 2020 – Stichting Anti Dierenleed (www.stichtingantidierenleed.nl) heeft weer met ons samengewerkt om ons te helpen met een kerstdonatie van € 500. We waarderen uw donatie. Omdat we op dit ogenblik vreselijk veel katten moeten steriliseren/castreren, gaat deze donatie daar aan op. Heel hartelijk dank voor jullie royale donatie!!! We richten ons op kattenkolonies in…

ACDA in Caceres

2020 – We hebben jullie donatie aan Proteger los Inocentes ontvangen en ik kon het nauwelijks geloven!!! Met de 500 euro die we van jullie mochten ontvangen, hebben we een drinkwatertank en een drukpomp gekocht voor de voorzieningen van het asiel. De hulp kwam echt geweldig goed uit, omdat we nooit genoeg mogelijkheden hadden om…

Proteger los Inocentes in Lleida

Dank je wel! Auch in den Niederlanden hat Sonia Freunde, die sie und ihre großartige Arbeit unterstützen! Dank der Großzügigkeit eines Freundes, der auch, wenn er sehr weit entfernt lebt, weder mich noch all die Hunde vergisst, die auf meine Hilfe angewiesen sind, konnten wir York,Junco, Sansa und Molly kastrieren lassen. Es ist Herr W…………

Hunde hilfe Sonia 2019

Recent From the Blog

'Valle de las Águilas in Benalmádena krijgt een diepvriezer

Deze week zijn we van SAD bij de roofvogelopvang Valle de las Águilas in Benalmádena wezen kijken hoe de gang van zaken daar is. De opvang ligt heel hoog en je moet er met een kabelbaan heen.

Valle de las Águilas

Normaal komen er erg veel mensen, maar ook daar is het kommer en kwel in verband met de Corona Crisis. De kabelbaan gaat alleen in de weekends op het ogenblik en de demonstraties zijn…

Read More...

GRAN FAMILIA uit SEVILLA

Iedereen die ons kent, weet dat onze financiële moeilijkheden praktisch eeuwigdurend zijn, we hebben meer dan honderd dieren…

Read More...

Verleende hulp aan bevriende organisaties

Stichting Anti Dierenleed verleent ook steun aan bevriende organisaties, zo ook aan stichting Comité Dierennoodhulp….

Read More...