Dieren Hebben Geen Stem. Spreek Voor Hen Die Dat Niet Kunnen!Bezint Eer Gij BegintDieren Zijn ‘Dingen’ Geworden

Dieren Hebben Geen Stem. Spreek Voor Hen Die Dat Niet Kunnen!

Dieren kunnen niet praten en vragen om een beter leven. U wel! U helpt de dieren, wij helpen u!

Read More

Bezint Eer Gij Begint

Puppies zijn natuurlijk hartstikke schattig wanneer zij klein zijn. Vaak worden zij wanneer ze eenmaal volwassen zijn aan hun lot overgelaten.

Read More

Dieren Zijn ‘Dingen’ Geworden

Het welzijn van de dieren in de vee-industrie is maar bijzaak. Dieren zijn ‘dingen’ geworden, voor een natuurlijk leven is geen ruimte. Na een zeer dier-onwaardig leven eindigen jaarlijks vele miljoenen dieren als kilo-knaller in de schappen.

Read More

Over Stichting Anti Dierenleed


De activiteiten van de Stichting Anti Dierenleed bestaan hoofdzakelijk uit het besteden van fondsen, vermogen en het ter beschikking stellen van middelen en accommodaties. Voor de lange termijn worden de bestedingsvormen aangewend om structurele en brede condities te ontwikkelen. Te denken valt aan giften, diensten en het beschikbaar stellen van onroerende goederen aan medespelers in de dierenwelzijnssector. Meer over de activiteiten van Stichting Anti Dierenleed leest u hier.

Doelstelling


Microniveau

Directe hulp aan dieren of aan instellingen die deze directe hulp verschaffen. Bijvoorbeeld het zowel incidenteel als continu ter beschikking stellen van gelden, goederen en onroerende goederen ten behoeve van het lenigen van acute nood van dieren.

Mesoniveau

Op dit niveau kunnen organisaties die werken aan een structurele verbetering van het welzijn van dieren worden ondersteund. Te denken valt aan dienstverlening aan dieren die door instanties als asiel-organisaties, dierenartsen en particulier georganiseerde initiatieven die een vergelijkbare doelstelling als de stichting hebben. Naast die bijzondere competenties is altijd de non-profit benadering en een kwalitatief gehalte een voorwaarde.

Macroniveau

Bij de benadering op macroniveau kan gedacht worden aan invloed via de politiek, de media, educatie en wetenschappelijk onderzoek. Het doel is daarbij gericht op invloed op de politieke-, sociale-, culturele- en religieuze denkbeelden c.q. mindsets.

Dankwoord


[testimonials columns=3 showposts=6 order=desc orderby=date]

Recent From the Blog

'Donatie voor Grupo de Protección Animal de Rute


Hemos recibido desde la Asociación holandesa Stichting Anti Dierenleed
un donativo de 200€ para la instalación de un tejado dentro del Refugio para nuestros animales acogidos.
Damos las gracias más sinceras a esta organización por la ayuda recibida y a continuación mostramos la foto del tejado instalado.
—-

Wij hebben ontvangen van de Nederlandse Vereniging Stichting Anti Dierenleed een donatie van € 200,- voor het plaatsen van een dak in de Shelter voor onze opgevangen…

Read More...

Donation

Good morning Stichting Anti Dierenleed,

We have received your donation in the amount of € 200,-.
Thank you very much for…

Read More...

Donatie Abiranimalshelter

Lieve stichting Anti Dierenleed,

Enorm bedankt voor jullie donatie van 350 aan Abiranimalshelter, de honden en katten zijn er enorm mee…

Read More...